خانم میلادی

سرپرست امور کارگزینی

تحصیلات:کارشناسی ارشد مهندسی نساجی
شماره تماس:۰۸۶۳۳۱۳۲۰۲۰