میثم کریمی

سرپرست انفورماتیک و رایانه

تحصیلات: کارشناسی کامپیوتر
شماره تماس ۰۸۶۳۳۱۳۲۰۲۰