رضا صیاد حق شمار

سرپرست پارک وحش

تحصیلات:کارشناسی کشاورزی
شماره تماس ۰۸۶۳۳۱۲۳۴۵۲