انجام عملیات برف روبی و نمک پاشی کوی صنعتی و پل شهید کاوه نبیری

ارسال شده در: اخبار | 0
خیابان ها و معابر اصلی و فرعی کوی صنعتی اراک و پل شهید کاوه نبیری توسط پرسنل خدوم واحد موتوری سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک برف روبی و نمک پاشی گردید.
به گزارش روابط عمومی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک ، از همان ساعات ابتدایی اولین بارش برف پاییزی در شهر اراک واحد موتوری سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک به حالت آماده باش در آمدند و با شدت بارش عملیات برف روبی و نمک پاشی خیابان ها و معابر اصلی و فرعی کوی صنعتی و پل شهید کاوه نبیری در راستای جلوگیری از یخ زدگی ناشی از بارش برف و سرمای هوا ، توسط پرسنل خدوم واحد موتوری سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری انجام گرفت.

 

قسمت گفتگوها بسته شد.