تلاش و فعالیت عوامل اجرایی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک جهت برف تکانی درختان سطح شهر

ارسال شده در: اخبار | 0
به گزارش روابط عمومی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک ، از همان ساعات ابتدایی اولین بارش برف پاییزی در شهر اراک عوامل اجرایی و واحد موتوری سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری به حالت آماده باش در آمدند و با شدت بارش عملیات برف تکانی درختان سطح شهر با رعایت نکات ایمنی برای جلوگیری از آسیب رسیدن به درختان و در راستای جلوگیری از شکستگی و صدمه وارد شدن به بخش فضای سبز اراک صورت گرفت.
قسمت گفتگوها بسته شد.