مرمت و سنگ فرش معابر بوستان دانشجو

ارسال شده در: اخبار | 0
به گزارش روابط عمومی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک و با هدف خدمت رسانی و تسهیل در رفت و آمد شهروندان گرامی و در راستای زیباسازی معابر و پیاده روهای سطح شهر ، مرمت و سنگ فرش نمودن معابر بوستان دانشجو توسط سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک انجام گرفت .
لازم به ذکر است فعالیت های سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک جهت زیبایی و طراوت بخشیدن به محیط شهری در تمام نقاط شهر اراک با جدیت در حال انجام می باشد .
قسمت گفتگوها بسته شد.