نورپردازی میدان شهدا
جشنواره گل های لاله
نورپردازی میدان راه آهن
پارک وحش اراک
نصب المان مناسبتی میدان ولیعصر (عج)
نصب المان مناسبتی در میدان ولیعصر (عج)
نصب پرچم های مناسبتی دهه فجر
تصویر زیبا از میدان شهدا
میدان امام علی (ع) اذین بندی مناسبتی