سازه پارچه ای میدان ولیعصر

ارسال شده در: اخبار | 0

به گزارش معاونت فنی و هنری بمناسبت نیمه شعبان سازه ای پارچه ای به ارتفاع ۲۲متر در میدان ولیعصر (عج) نصب گردید.
معاون فنی و هنری در این خصوص گفت: این سازه پارچه ای با ارتفاع ۲۲ متر در میدان ولیعصر (عج) با همکاری واحد اجراییات سازمان نصب شد .
وی ادامه داد: در مدت زمان باقی مانده تا نیمه شعبان طرح های دیگری نیز به همین مناسبت مد نظر واحد فنی و هنری می باشد که امیدواریم با وجود مشکلات آب و هوایی و وزش بادهای تند امکان اجرای آنها را در سطح شهر داشته باشیم.

قسمت گفتگوها بسته شد.