نقاشی دیوارهای کتابخانه زراستوند

ارسال شده در: اخبار | 0

دیوارهای کتابخانه عمومی زراستوند با طراحی هایی با موضوعیت کتاب ، توسط یکی از هنرمندان بومی شهر اراک نقاشی دیواری گردید.
معاون فنی و هنری سازمان در خصوص اجرای این نقاشی دیواری گفت : بنابر درخواست مدیر کتابخانه عمومی شهید زراستوند و پس از بررسی توسط کارشناسان واحد فنی و هنری متوجه نیاز دیوارهای آن به نقاشی دیواری های با موضوعات مرتبط شدیم که با مطالعه طرح های مختلف به نتیجه مطلوب رسیدیم که هم اکنون طرحهای نهایی توسط هنرمند جناب آقای ابراهیم احسانیان اجرا گردیده که این طرح مصوب در جهت تشویق جوانان به کتاب و کتابخوانی انتخاب گردیده است.

قسمت گفتگوها بسته شد.