بهسازی و زیبا سازی پایانه مسافربری اراک

ارسال شده در: اخبار | 0
به گزارش روابط عمومی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک ، با در نظر گرفتن این نکته که پایانه های مسافربری یکی از مهمترین مراکز ارائه خدمات به مسافرین و شهروندان گرامی می باشد . در همین راستا به منظور رفاه حال شهروندان و ارائه خدمات به مسافرین گرامی پایانه مسافربری اراک و با در نظر گرفتن حجم بالای تردد مسافر در این پایانه و با هدف جلب رضایت شهروندان و مسافرین ،سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری اقدام به انجام مجموعه فعالیت های ذیل در پایانه مسافربری اراک نموده است:
انجام عملیات خاکبرداری،خاکریزی و تسطیح خاک
هرس درختچه ها و حذف شاخه های خشکیده درختان و حذف علف های هرز
حفر چاله جهت کاشت نهال و آماده سازی بستر جهت کاشت
کاشت چمن و درختچه های ژونی پروس ، پیروکانتا ، زرشک زینتی ، پر طاووسی و یوکا، گل های اسپیره ، پیچ اناری ، رزسفید ، رز هفت رنگ ، رز ماری ، همیشه بهار و داودی ، پیچ امین الدوله ، کاشت نهال کاج و سرو
سنگ فرش نمودن پیاده رو و معابر پایانه مسافربری با هدف خدمت رسانی و تسهیل در رفت و آمد شهروندان

 

قسمت گفتگوها بسته شد.