رنگ آمیزی ترانس های برق در سطح شهر

ارسال شده در: اخبار | 0
به گزارش روابط عمومی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک ،به منظور ایجاد چشم انداز زیبا در مبلمان شهری و یک دست شدن ترانس های برق ، رنگ آمیزی ترانس های برق واقع در خیابان های آیت اله غفاری و معلم ، کوی الهیه و هجرت و بزرگراه خلیج فارس توسط عوامل اجرایی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک انجام گرفت.

قسمت گفتگوها بسته شد.