احداث باغچه در خیابان آیت اله میرزای شیرازی توسط سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک

ارسال شده در: اخبار | 0
به گزارش روابط عمومی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک ، توجه به این موضوع که توسعه فضای سبز موثرترین راهکار کاهش آلودگی هوا و باعث افزایش شاخص زیستی در شهرها می باشد،به همین منظور در راستای توسعه فضای سبز و با هدف تامین نشاط و شادابی و افزایش سرانه فضای سبز،احداث و ساخت باغچه واقع در خیابان آیت اله میرزای شیرازی به وسیله سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهری شهرداری اراک انجام شد.لازم به ذکر است ،عملیات تسطیح،خاکریزی و حفر چاله های لازم به منظور کاشت گونه های گیاهی مختلف،کاترزنی و لوله گذاری توسط عوامل سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری صورت گرفت.گفتنی است که از نهال سرو کامیس پاریس ، گل ساناز ، گل رز هفت رنگ ،درختچه های به ژاپنی ، پرطاووسی و یوکا به منظور تکمیل این پروژه استفاده شده است.

 

قسمت گفتگوها بسته شد.