نصب میزهای پینگ پنگ و شطرنج در بوستان های امیرکبیر و ملت

ارسال شده در: اخبار | 0
به گزارش روابط عمومی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک ،با توجه به این موضوع که نصب وسایل ورزشی در پارک ها و فضای سبز شهری ، اقدامی موثر در جهت افزایش نشاط و شادابی میان شهروندان است، در همین راستا، سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک اقدام به نصب ست تجهیزات و وسائل ورزشی در سطح پارک ها و فضای سبز شهری نموده است.گفتنی است با هدف ترویج فرهنگ ورزش های همگانی عملیات نصب میز های پینگ پنگ و شطرنج که توسط سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک تهیه شده بود، در بوستان های امیرکبیر و ملت به وسیله عوامل اجرایی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری انجام گرفت.

 

 

قسمت گفتگوها بسته شد.