مرمت معابر بوستان شهدای گمنام

ارسال شده در: اخبار | 0
به گزارش روابط عمومی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک و با هدف خدمت رسانی و تسهیل در رفت و آمد شهروندان گرامی و در راستای زیبا سازی معابر بوستان های سطح شهر ، مرمت معابر بوستان شهدای گمنام توسط سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک انجام گرفت.

 

قسمت گفتگوها بسته شد.