مرمت و سنگ فرش نمودن پیاده رو های سطح شهر

ارسال شده در: اخبار | 0
با هدف خدمت رسانی و در راستای زیبا سازی و تسهیل در رفت و آمد شهروندان گرامی ،اجرای طرح سنگ فرش نمودن و مرمت پیاده روهای خیابان شهیدان جهان پناه و محوطه روبروی ساختمان شورای اسلامی کلانشهر اراک توسط سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک انجام گرفت.لازم به ذکر است فعالیت های سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک جهت زیبایی و طراوت بخشیدن به محیط شهری در تمام نقاط شهر اراک با جدیت در حال انجام می باشد.

 

 

قسمت گفتگوها بسته شد.