اجرای نقاشی دیواری اسب حیوان نجیب در خیابان دانشگاه

ارسال شده در: اخبار | 0

 

در راستای زیبا سازی شهری ، اجرای نقاشی دیواری در نقاط مختلف شهر اراک توسط سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک در حال انجام می باشد.
با توجه به اینکه یکی از ارکان زیبا سازی شهری، نقاشی دیواری های آن است . بر همین اساس،به منظور زیبا سازی منظر شهری ، تزریق روح شادابی به شهروندان و ایجاد حس سرزندگی و شادابی میان آن ها سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری اقدام به اجرای نقاشی دیواری در نقاط مختلف شهر اراک نموده است.
لازم به ذکر است نقاشی دیواری بسیار زیبا و ماندگار اسب حیوان نجیب با هنرمندی،هنرمندان خوش ذوق سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری در خیابان دانشگاه اجرا شده است .

 

قسمت گفتگوها بسته شد.