احداث فضای مکث در خیابان دانشگاه

ارسال شده در: اخبار | 0
با توجه به اینکه فضاهای مکث باهدف تعامل و گفتمان اجتماعی میان شهروندان، افزایش سرانه فضای سبز و استفاده مناسب از محیط های مختلف شهری با نصب مبلمان و سیستم روشنایی جهت رفاه حال شهروندان ایجاد می گردد. بر همین اساس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری اقدام به احداث فضای مکث در نقاط مختلف سطح شهر اراک نموده است.
 به گزارش روابط عمومی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری در همین راستا، فضای مکثی در خیابان دانشگاه جنب میدان نماز به منظور زیبا سازی محیطی و همچنین ایجاد تعامل و گفت و گوی هرچه بیشتر بین شهروندان توسط سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری ساخته شده است ،در احداث این فضای مکث،از نیمکت های زیبا در جهت زیباسازی بیشتر و مقبولیت آن در بین شهروندان و همچنین نقاشی دیواری بسیار زیبای، اسب حیوان نجیب و استفاده از گونه های گیاهی و سیستم روشنایی مناسب نیز بهره گرفته شده است.
قسمت گفتگوها بسته شد.