هفتمین هنرواره شهر با عنوان ورزش، نشاط و سلامتی برگزار می شود.

ارسال شده در: اخبار, فراخوان | 0

هفتمین هنرواره شهر با عنوان ورزش، نشاط و سلامتی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک،  هفتمین هنرواره نقاشی دیواری با موضوع ورزش و جوانان

از ۱۶ آبان ماه لغایت ۱۸ آبان ماه به مدت سه روز برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است مدت ارسال آثار از ۱۵ مهر ماه  الی ۵ آبان ۱۳۹۸ می باشد.

قسمت گفتگوها بسته شد.