بهسازی سردیس های پارک مشاهیر

ارسال شده در: اخبار | 0
سردیس های پارک مشاهیر اراک توسط عوامل اجرایی سازمان سیما، منظر و فضای سبز اراک ترمیم و بهسازی شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک، سردیس نام آوران استان مرکزی واقع در پارک مشاهیر اراک به مرور زمان با آسیب و فرسودگی مواجه شد که این موارد توسط تیم ارزیابی سازمان مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت.
بر اساس ارزیابی انجام شده و با هدف حفظ آثار هنری منظر شهری این تندیس ها توسط عوامل اجرایی از نظر رنگ، شکستگی، ترک خودگی و… مرمت و بازسازی شد.
باتوجه به اینکه یکی از وظایف مهم سازمان مربوط به حفاظت از المان های شهری است این مهم به صورت دوره ای توسط کارشناسان بررسی و المان هایی که نیاز به مرمت دارند در بخش های مختلف اراک در دستور کار بازسازی قرار داده می شوند.
ترمیم و بازسازسازی دوره ای المان های شهری در کنار حفظ زیبایی سیمای شهری به کاهش هزینه های ناشی از تخریب المان و ساخت دوباره آن کمک می کند به همین دلیل حفاظت از المان های شهری حائز اهمیت ویژه است.
لازم به ذکر است برخی از تخریب المان های شهری مربوط به رفتارهای شهروندی است و همراهی شهروندان در حفاظت از المان ها نقش مهمی را ایفا خواهد کرد.

 

قسمت گفتگوها بسته شد.