رنگ آمیزی باکس های مخابراتی در اراک

ارسال شده در: اخبار | 0
 در راستای تلطیف فضاهای شهری و نیز جلوگیری از گستره زواید بصری سطح شهر اراک، طرح رنگ آمیزی باکس های
مخابراتی سطح شهر اراک توسط عوامل اجرایی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری شهر اراک اجرا شد.
 به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری شهر اراک، در اين مرحله از طرح مذکور باکسهای
مخابراتی در خیابانهای شهید بهشتی(عباس آباد)، شهید رجایی(ملک)، امام خمینی(ره) و اطراف میدان شهدا توسط عوامل اجرایی این سازمان رنگ آمیزی شد.

 

قسمت گفتگوها بسته شد.