گزارش تصویری

ارسال شده در: اخبار | 0
گزارش تصویری از نصب تابلوی تصاویر شهدا در خیابانهای سیدالشهدا، رودکی، شهید شیرودی در شهر اراک، توسط
عوامل اجرایی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک

قسمت گفتگوها بسته شد.