رنگ آمیزی جداول بلوارهای قدس و شریعتی در اراک

ارسال شده در: اخبار | 0
به منظور پاکسازی بصری و زیباسازی معابر شهری عملیات رنگ آمیزی جداول بلوارهای شهر اراک توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک انجام شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری شهر اراک، در راستای زیباسازی
فضاهای شهری و نیز جلوگیری از پیشرفت آلودگی های بصری سطح شهر اراک، طرح رنگ آمیزی
جداول معابر و پارکهای شهر اراک در حال انجام است.
گفتنی است در این مرحله از این طرح جداول میدان فرمانداری، بلوار شریعتی،
بلوار قدس(نرسیده به میدان حافظیه) توسط عوامل اجرایی این سازمان رنگ آمیزی شد.

قسمت گفتگوها بسته شد.