ساخت آبخوری ویژه معلولین در پارک ملت

ارسال شده در: اخبار | 0

در راستای خدمت رسانی به شهروندان گرامی ساخت آبخوری ویژه

معلولین در پارک ملت توسط سازمان

سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک، با هدف

بهسازی فضای پارکهای شهر اراک و به دنبال پاسخگویی به درخواستهای مردمی، ساخت آبخوری

ویژه معلولین در پارک ملت توسط عوامل اجرایی منطقه ۲ این سازمان انجام شد.

 

قسمت گفتگوها بسته شد.