کاشت گونه‌های گیاهی در مصلی اراک

ارسال شده در: اخبار | 0

 

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک، با توجه به اهمیت بخش فضای سبز و نیاز به کاشت گونه های گیاهی و درختان در مناطق مختلف شهری، نیازسنجی برای کاشت گونه مناسب انجام می شود.
در مناطق پنج گانه اراک با ایجاد فضاهای جدید مانند بلوار، پارک و… نیاز به تغییر گونه یا از بین رفتن گونه گیاهی و درخت به دلایل مختلف می بایست گونه یا نهال جدید جایگزین یا کاشته شود.
نیاز هر منطقه در دوره های مشخص توسط کارشناسان بررسی و گیاه یا درخت مناسب برای کاشت در نظر گرفته می شود.
بر این اساس طبق نیازسنجی انجام شده توسط کارشناسان منطقه ۵، کاشت درختان سرو، درختچه های، یوکا، زرشک، پیچ امین دوله، گل رز و دیگر گلهای فصلی برای باغچه های داخل مصلی اراک، در نظر گرفته و توسط عوامل اجرایی کاشته شد.
لازم به ذکر است بیش از ۷۰۰ مترمربع از باغچه های  داخل مصلی اراک توسط عوامل اجرایی منطقه ۵ سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک از علفهای هرز پاکسازی شد.

 

قسمت گفتگوها بسته شد.