آزاد سازی طوقه درختان با ایجاد تشتک

ارسال شده در: اخبار | 0

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک، وضعیت درختان مناطق اراک به صورت مستمر و دوره ای مورد ارزیابی قرار می گیرد و بر اساس شرایط مناطق اقداماتی برای اصلاح و بهبود وضعیت درختان تعریف و اجرا می شود.

در بخشی از فضای سبز مناطق اطراف درخت با لایه سخت مانند آسفالت و سنگ پوشیده شده که این مسئله باعث آسیب وارد شدن به درخت می شود و حل این مشکل با آزاد سازی اطراف درخت برای آبرسانی و هوارسانی مناسب تر انجام می‌شود.

لازم به ذکر است در راستای طرح مذکور عوامل اجرایی منطقه ۱ سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک، با نظارت کارشناسان مربوطه اقدام به ایجاد تشتک دور درختان خیابانهای قیام و بهزیستی نمودند.

 

قسمت گفتگوها بسته شد.