نصب المان شورا در اراک

ارسال شده در: اخبار | 0
المان شورا توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اراک به مناسبت بزرگداشت روز شوراها طراحی، ساخت و نصب شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک، المان سازی یکی از بخش ها مهم زیباسازی شهری محسوب می شود و بهره گیری از المان های مناسب در ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت حس تعلق شهروندان و ترویج رفتارهای مناسب فردی و اجتماعی موثر است.
بر این اساس تقویت و بهبود بخش المان های محیطی اراک مورد توجه ویژه سازمان سیما، منظر و فضای سبز اراک قرار دارد که با بهره گیری از المان های متنوع در سیمای اراک محیط مناسبی برای شهروندان ایجاد شود.
براین اساس المان سازی به صورت دوره ای بررسی و توسط سازمان ساخته و در محیط مناسب نصب می شود.
المان شورا، در راستای هدف مذکور و به مناسبت روز شوراها با استفاده از فلز و ریسه های نوری ساخته و در مقابل ساختمان شورای اسلامی کلانشهر اراک نصب شد.

 

 

 

 

قسمت گفتگوها بسته شد.