کالسکه نوروزی اراک در پارک ملت مستقر شده است

ارسال شده در: اخبار | 0

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اراک گفت: برای استقبال از مسافران نوروزی و ایجاد محیط بانشاط بهاری برای شهروندان برنامه های متنوعی از جمله استقرار کالسکه نوروزی در پارک ملت در نظر گرفته شده است.

 محمدرضا کشاورزیان با اشاره به استقرار کالسکه نوروزی در پارک ملت اراک، بیان کرد: این کالسکه در محیط گلکاری بهاری پارک و المان های نوروزی در واقع به عنوان نوید دهنده رسیدن بهار در پارک ملت قرار داده شده و مسافران نوروزی و شهروندان می توانند به صورت رایگان از کالسکه نوروزی برای ثبت خاطراتی ماندگار استفاده کنند.

وی ادامه داد: شروع فصل بهار با نشاط و انرژی برخاسته از رویش زمین همراه است که با در نظر گرفتن برنامه های متنوع همچون کاشت گل های فصلی، المان های نوروزی، کالسکه نوروزی و… سعی شده محیط شهری با رنگ و عطر طبیعت بهاری همگام شود.

 

قسمت گفتگوها بسته شد.