سرپرست سازمان سیما و منظر فضای سبز شهری شهرداری اراک خبر داد: کاشت و توزیع بیش از۸۰ هزار اصله نهال در هفته درختکاری

ارسال شده در: اخبار | 0

سرپرست سازمان سیما و منظر فضای سبز شهری از کاشت و توزیع بیش از ۸۰ هزار اصله نهال همزمان با هفته درختکاری در شهر اراک خبر داد.

قسمت گفتگوها بسته شد.