لیست شرکت های طرف قرارداد با سازمان در سالهای ۹۶ و۹۷

ارسال شده در: اخبار, مزایده مناقصه | 0

لیست شرکت های طرف قرارداد با سازمان در سالهای ۹۶ و۹۷ بهمراه فایل  پیوست

قسمت گفتگوها بسته شد.