معرفی ایستگاه های توزیع نهال نهال رایگان در اراک، به مناسبت هفته درختکاری

ارسال شده در: اخبار | 0

 

به مناسبت هفته درختکاری در ایستگاه های مشخص شده، نهال به صورت رایگان در اختیار شهروندان اراکی قرار داده می شود.

همچنین مشاوره در خصوص نگهداری و حفاظت از درختان و گیاهان در ایستگاه میدان شهدا ارائه می شود.

 

لازم به ذکر است هدف از توزیع نهال به بهانه روز درختکاری، کمک به فرهنگ سازی ایجاد فضای سبز و حفاظت از آن در جامعه شهروندی است.

قسمت گفتگوها بسته شد.