احیاء فضاهای سبز ارتفاعات مشرف به کمربندی های شهر اراک

ارسال شده در: اخبار | 0

معاون فضای سبز سازمان سیما، منظر و فضای سبز اراک بررسی وضعیت فضای سبز ارتفاعات حاشیه اراک و توسعه فضای سبز با همکاری سازمان های مرتبط و هم اندیشی در این خصوص را برای کمک به کاهش آلودگی هوا لازم دانست.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز اراک، نجفی در جلسه امروز که با هدف بررسی وضعیت فضای سبز با هدف کاهش آلودگی هوا با حضور نمایندگانی از اداره کل محیط زیست و سازمان جهاد کشاورزی استان در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اراک برگزار شد، گفت: توسعه فضای سبز اراک و در نظر گرفتن گونه های مناسب گام موثری در جهت کاهش آلودگی هوا محسوب می شود.

معاون فضای سبز سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اراک ادامه داد: توسعه این ظرفیت باید با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و موضوع کمبود آب همراه شود، همچنین باید توجه داشت که نوع آلاینده های موجود در هوای اراک نیز در انتخاب نوع گونه موضوع حائز اهمیتی است.

وی افزود: اداره کل محیط زیست، جهاد کشاورزی و سازمان سیما، منظر و فضای سبز اراک در کنار جامعه دانشگاهی می توانند بانک اطلاعاتی موثری تهیه و در قالب هم اندیشی بهترین راهکار را برای توسعه مناسب فضای سبز اراک تعریف کرد.

نجفی با تاکید بر اهمیت استفاده از راهکارهای موثر برای کاهش مصرف آب در بخش فضای سبز، گفت: در بخش فضای سبز شهری نیاز است از گونه های گیاهی و درختچه های مقاوم به کم آبی از جمله ارغوان، بادام کوهی و سنجد استفاده شود که مصرف آب کاهش اما در مقابل فضای سبز مناسبی نیز ایجاد شود.

وی افزود: شیوه های نوین در آبیاری نیز از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد که برای اتخاذ تصمیم مناسب در این بخش ها نیاز به همفکری و تعامل دستگاه های مرتبط وجود دارد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان اراک نیز با اشاره به تغییر الگوی بارش در اراک، گفت: این موضوع تاثیر قابل توجهی در رشد گونه های گیاهی فضای سبز اراک داشته است که این مهم در برنامه ریزی طرح توسعه فضای سبز اراک باید مورد توجه قرار بگیرد.

شمس عنوان کرد: با در نظر گرفتن تمامی شرایط تاثیرگذار بر فضای سبز، باید برای توسعه فضای سبز حاشیه شهر برنامه ریزی صورت بگیرد.

معاون نظارت و پایش سازمان حفاظت محیط زیست استان مرکزی نیز با اعلام آمادگی برای همکاری در خصوص توسعه فضای سبز اراک، گفت: یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار بگیرد کاهش فضای چمن کاری و استفاده از گونه های گیاهی مناسب برای جاگزینی چمن است.

قسمت گفتگوها بسته شد.