برگ های جمع آوری شده با اقدام مناسب به چرخه ی فضای سبز برمی گردند.

ارسال شده در: اخبار | 0

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز اراک با اشاره به جمع آوری برگریزان درختان از اوایل مهرماه تاکنون، گفت: در بخش فضای سبز پارک ها برای پاسخ به درخواست شهروندان جمع آوری برگ ها تا حدودی با تاخیر صورت پذیرفت که شهروندان از محیط پاییزی پارک ها استفاده کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز اراک، محمدرضا کشاورزیان با بیان اینکه بخشی از وظایف مربوط به فضای سبز شهری جمع آوری برگریزان درختان در فصل پاییز است، گفت: برگ درختان باید به موقع جمع آوری شود که تجمع برگ ها در معابر محیط را آلوده و نازیبا نکند، البته یکی از درخواست های مکرر شهروندان در ایام پاییز جمع آوری نکردن برگ درختان به دلیل خاطره انگیز بودن قدم زدن روی برگ خشک شده درختان است.

وی ادامه داد: برگ های خشک شده در معابر به دلیل تردد عابران پیاده و وسایل نقلیه باید به سرعت جمع آوری شود که این اقدام به صورت روزانه توسط عوامل اجرایی مناطق انجام می شد، در بخش فضای سبز پارک ها برای پاسخ به درخواست شهروندان جمع آوری برگ ها تاحدودی با تاخیر صورت پذیرفت که شهروندان از محیط پاییزی پارک ها استفاده کنند.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز اراک با اشاره به حجم بالای برگریزان پاییز امسال، افزود: سال گذشته در بخش هرس درختان اراک با بهره گیری از تخصص و تجربه مناسب ترین شیوه بر اساس نوع گونه ها بکار گرفته شد، البته نمی توان گفت که تمام درختان اراک به بهترین شیوه هرس شدند، اما با تلاش های صورت گرفته سعی شد که هرس بخش گسترده ای از فضای سبز با شیوه اصولی انجام شود که این موضوع در رشد مناسب درختان موثر بود.

کشاورزیان ادامه داد: در کنار هرس به موقع درختان اقداماتی مانند واکاری خاک، کود دهی مناسب، استفاده موثر از آب موجود برای بخش فضای سبز و… نیز در رشد مناسب درختان اراک موثر بود که شاهد رشد مناسب درختان نیز بودیم.

وی در خصوص برگ های جمع آوری شده از سطح شهر نیز گفت: برگ های جمع آوری شده به خاک برگ تبدیل و به عنوان کود مناسب در بخش فضای سبز اراک مورد استفاده قرار می گیرد.

قسمت گفتگوها بسته شد.