متخلفان از آیین نامه تابلوهای تبلیغاتی مشمول پرداخت عوارض هستند.

ارسال شده در: اخبار | 0

عضو شورای شهر اراک تخطی از آیین نامه تابلوهای تبلیغاتی را مشمول پرداخت عوارض برشمرد و حل مشکل زمین مشاغل مزاحم را نیز مستلزم همکاری دستگاه های اجرایی دانست.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اراک سعیدنادری در خصوص عوارض تابلوهای تبلیغاتی با اشاره به این نکته که اصناف در صورت رعایت موارد مندرج در آیین نامه تابلوهای تبلیغاتی از پرداخت عوارض معاف هستند، گفت: در بخش تابلوهای تبلیغاتی و صنفی در صورتی که تابلوها ، تبلیغاتی و معرف برند یا کالای خاصی باشند مشمول پرداخت عوارض هستند.

وی در رابطه با تخلف افراد از آیین نامه مندرج در بخش تابلوهای تبلیغاتی عنوان کرد: طبق مصوبه شورای شهر تابلوهای صنفی در صورت رعایت نکردن الگوی آیین نامه و نصب تابلو مازاد بر مساحتی که در آیین نامه مشخص شده است تخلف محسوب می شوند.

عضو شورای شهر اراک ادامه داد: در این شرایط دو نوع برخورد می توان داشت که یکی جمع آوری تابلو و دیگری اخذ عوارض از مساحت مازاد بر الگو بعنوان تابلو تبلیغاتی است که البته شورای عالی استانها با مشورت دیوان عدالت اداری اخیرا در مهر ماه طی نامه ای به شورا توصیه به اخذ عوارض کرده است .

نادری در بخش دیگر به موضوع زمین مشاغل مزاحم و روند واگذاری این زمین اشاره و تصریح کرد: سال قبل مقرر شده بود مبلغ زمین به راه و شهرسازی پرداخت و در اختیار شهرداری قرار بگیرد و شهرداری نیز در اختیار اصناف قرار دهد.

وی ادامه داد: بر این اساس طبق رایزنی هایی که با استاندار مرکزی صورت گرفت قرار شد شهرداری مبلغ زمین را از طریق وصول طلب خود از دستگاه های اجرایی که به صورت اوراق اسناد خزانه وصول می شود، تامین و پرداخت کند و بعد از انجام این مراحل و واگذاری زمین به شهرداری در اختیار اصناف قرار بگیرد.

نادری تاکید کرد: شهرداری و شورای شهر اصرار دارند در انجام این اقدام تسریع شود که البته این موضوع به همکاری دستگاه های اجرایی وابسته است.

قسمت گفتگوها بسته شد.