چند نکته مهم در ارتباط با درخت زیبای سدروس

ارسال شده در: آموزش | 0

درخت سدروس دارای ریشه چوبی و غیر متراکم میباشد که در زمان کندن درخت میبایستی با احتیاط جابجا شود تا خاک دور ریشه نریزد ، هرچه سن درخت بیشتر باشد ریشه ها چوبی تر و بزرگتر خواهند شد که گاها مشاهده میشود برای قطع ریشه درخت ۴ ساله از تبر استفاده میشود که موجب آسیب به گیاه و احیانا بعلت نداشتن ریشه مویی گیاه خشک میشود .

درخت سدروس را در نهالستان پس ازاینکه به ارتفاع ۱.۵ متر رسید از جای خود کنده و در چاله ای که در مجاورت درخت کنده میشود جابجا شود .حسن این کار نیز قطع برخی از ریشه هاست . اینکار باعث میشود که دیگر ریشه های چوبی قطور تشکیل نشود و ریشه ها بصورت نرم و در هم تنیده شده و علاوه بر اینکه در جابجایی انتهایی گیاه راحت و بدون تلفات خواهد بود شاخه های درخت هم به تناسب رشد عرضی ریشه گیاه پر میشوند.

– هرس جانبی درخت سدروس برای پر شدن شاخه های اطراف میباشد . – همزمان با هرس جانبی ، سربرداری۲ تا ۳ بار در طول دوره رشد که باعث خوش فرمی درخت میشود نیز ضروری است. – همچنین استفاده از کودهای مناسب در طول دوره رشد گیاه ، توصیه می شود. پس لازمه داشتن سدروس های زیبا، رعایت موارد فوق میباشد . ( برگرفته از بخش آموزش پایانه گل)

قسمت گفتگوها بسته شد.