سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اراک از گلکاری پاییزی میدان سرداران خبر داد.

ارسال شده در: اخبار | 0

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز اراک محمدرضا کشاورزیان با اشاره به اجرای طرح گلکاری پاییزی اراک، گفت: مناطق مختلف اراک با گل های پاییزی گلکاری شده و است و اجرای این طرح ادامه دارد.

 

وی عنوان کرد: محدوده ای از میدان سرداران اراک بلا استفاده و زمین آسفالت شده بود، طبق بررسی ها و هماهنگی های ایجاد شده این محدوده به عنوان فضای سبز ساماندهی و در مرحله بعد گلکاری شد.

 

کشاورزیان افزود: بر این اساس قسمتی از محوطه فضای سبز میدان سرداران به مساحت ۸۵۰ متر گلکاری شد.

 

وی ادامه داد: در این محدوده هزار و ۲۰۰ گل داودی، هزار بوته گل کلم، ۵۰۰ بوته گل نسترن، ۴۰ بوته رزماری و ۳۰۰ بوته لاواندا توسط کارگران فضای سبز کاشته شد.

قسمت گفتگوها بسته شد.