زندگی طولانی در یک گلدان (بونسای) قسمت دوم

ارسال شده در: آموزش | 0

زهکشی:

به طور عموم گیاهان گلدانی و خصوصاً گیاهان بونسایی قبل از اینکه از خشکی و کم آبی از بین بروند، از آب اضافی و خارج نشدن سریع آب گلدان و درنتیجه باتلاقی شدن و کمبود اکسیژن از بین می روند. خاک گلدان بونسایی باید دارای بافت و منافذی باشد که به محض اضافه شدن به آن به عمق گلدان رفته و اضافه آن خارج گردد. در چنین خاکهایی حتی اگر گلدان در معرض بارندگی شبانه­روزی قرار گیرد، هیچگونه نگرانی از باتلاقی شدن خاک وجود ندارد. معمولاً اضافه کردن آب به گلدان به مراتب ساده تر از خارج کردن آن است.

هرس:

گیاهان بنسای از همان قوانین درختان باغی پیروی میکنند، اما هرس با دقت بیشتری باید اعمال شود. در درختچه و درختان باغی، زخم حاصل از هرس به زودی ترمیم پیدا میکند اما در بنسای این ترمیم به کندی انجام می شود. در مورد درختان باغی، بافت ورم کرده ایجاد شده به راحتی زخم را میپوشاند و اثری از آن باقی نمیگذارند، اما در بنسای این زخمها و محل آنها منجر به بدمنظره شدن گیاه میشود.

حذف جوانه انتهایی:

هدف از بنسای، تولید گیاه با شکل و اندازه و ایجاد شاخه هایی با فرم و جهت تعریف شده است. در صورتیکه گیاه به خوبی هرس نشود، شاخه های اضافی و نابجا و ناخواسته، شکل و فرم و اندازه گیاه را به  گونه ای تغییر می دهند که حتی ریشه ها هم جوابگوی چنین رشدی نبوده و علاوه بر اینکه به چنین گیاهی نمیتوان نام بنسای داد، به زودی خشک خواهد شد.

شکل دهی با سیم:

شکل زیبای بنسای مدیون گسترش حساب شده شاخه ها به جوانب درخت است، همانگونه که در طبیعت دیده میشود. این گسترش مدیون روشهایی در هدایت شاخه ها است که مهمترین آن شکل دهی با سیم است. اگر سیم مسی یا هر مفتول دیگری (که در اینجا سیم مسی به علت داشتن خاصیت ارتجاعی مزیت دارد) به صورت مارپیچی دور شاخه پیچیده شود، با خم کردن سیم، شاخه در همان جهت خم خواهد شد و چون سیم بدون فشار به حالت اول برنمیگردد، شاخه در همان حالت خواهد ماند. بدیهی است با گذشت زمان، شاخه ضخیم تر شده و فشار سیم بر تنه افزایش یافته و در صورت طولانی تر شدن آن، امکان ورود سیم به بافت نیز وجود دارد. پس از مدتی با رشد شاخه، چوبهای تولید شده در بافت آن، قادر به نگهداری خود خواهند بود و میتوان سیم را حذف کرد. مدت زمان لازم برای این عمل، برحسب گونه، فصل و ضخامت شاخه متغیر است. شاخه جوان خزان پذیرها حدود یک ماه زمان لازم دارند. اما در سوزنی برگان ممکن است چندسال به طول بینجامد. برای بررسی چگونگی وضعیت شاخه همیشه قسمت جوان شاخه و یا شاخه های جوان بالای گیاه را باید بیشتر مورد بازدید قرار داد، زیرا به علت رشد فوق العاده آنها سیم زودذتر در چوب شاخه فرو می رود. به محض مشاهده چنین وضعیتی باید سریع سیم را خارج و یا سیم دیگری در جهت عکس بپیچید که فشار را تعدیل نماید.

آفات و امراض بنسای:

در مورد سمپاشی درختان بنسای، ابتدا باید سمپاشی را روی چند برگ گیاه آزمایش کرد و پس از حصول اطمینان از حساسیت و یا مقاومت گیاه نسبت به سم با رعایت و دقت در غلظت و سایر موارد احتیاطی، سمپاشی را شروع نمود. آفات مهم درختان بنسای شامل موارد ذیل هستند:

شپشکها: این حشرات اندام مکنده دارند و با تغذیه آنها برگها خمیده و تا میشوند، گیاه را ضعیف میکنند و ممکن است به خشک شدن موضعی منجر گردد.

مگس سفید: در پشت برگها تخمگذاری میکنند. تخمها سفید متمایل به سبز است. لاروهای آنها گیاه را ضعیف میکنند.

کفشدوزک: حشره کامل کفشدوزک مفید است و شته ها را میخورد، اما لارو آنها به بافت گیاهی حمله میکند.

شپشکهای نرم تن: که با سپر قهوه ای خود به گیاه می چسبند و از شیره گیاهی تغذیه میکنند، در نتیجه برگها زرد و گیاه ضعیف میگردد.

عنکبوت سرخ: با حمله به برگها باعث ریزش پیش از موعد می شوند.

کنه ها: بیشتر در سطح زیرین برگها زندگی میکنند و ترشحات آنها سطح برگها را میپوشاند.

زنبورها: به برگها حمله میکنند و با ایجاد سوراخهایی، برگها را میخورند و رگبرگها را باقی میگذارند.

تریپسها: حشرات کوچک بالداری هستند که با فرو کردن خرطوم خود به داخل گیاه از شیره گیاهی تغذیه میکنند. گیاه را ضعیف کرده و رشد آن را متوقف میکنند. در نقطه حمله، لکه های نارنجی رنگ تولید میشود.

چوب پنبه ای شدن: پشت برگها باد کرده و به شکل چوب پنبه درمی آید. این علائم پاسخ گیاه به محیط مرطوب یا کم نور است.

امراض مهم درختان بنسای شامل موارد ذیل هستند:

قارچ پرونوسپرا: در روی برگها تولید لکه های زرد و قهوه ای رنگ به شکلهای نامنظم میکند.

قارچ آنتراگنوز: این قارچ در محیط گرم و مرطوب حمله میکند و لکه های ریز و سیاه در برگها ایجاد میکند که در نهایت منجر به سقوط آنها میگردد.

قارچ بوتریتیس: در هوای دم کرده و خفه و بدون جریان حمله میکند و منجر به تولید نقاط خشک قهوه ای روی برگها می شود.

کپک سیاه: به صورت دوده در پشت برگها دیده میشود.

پژمردگی: ممکن است مربوط به گندیدگی و فساد ریشه باشد، در غیر این صورت احتمال دارد ویروسها باعث ایجاد آن شده باشند.

سفیدکها: در اوایل بهار حمله سفیدکها بیشتر است. علامت آن مانند پاشیدن آرد روی برگ است.

زنگ ها: لکه های قهوه ای تا قرمز سوخته روی برگها ایجاد میگردد. اسپور این قارچها را به صورت دو سلولی در زیر میکروسکوپ میتوان مشاهده کرد.

 

 

 

 

 

قسمت گفتگوها بسته شد.