سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تحول در سیمای اراک با حذف تابلو های مازاد تبلیغاتی

ارسال شده در: اخبار | 0

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز اراک از تغییر و تحول در سیمای اراک با حذف تابلوهای تبلیغاتی مازاد و نامناسب و ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز اراک محمدرضا کشاورزیان یکی از موارد ایجاد هرج و مرج بصریو اختشاش شهری را تعدد تابلوهای تبلیغاتی نامناسب برشمرد و افزود: محیط شهری در کنار بهره مندی از مبلمان شهری مناسب و فضای سبز موثر نیاز به نظم در بخش های مختلف از جمله بخش تبلیغات دارد.

 

وی بیان کرد: تعدد تبلیغات با رنگ ها و اندازه های متفاوت در نقاط مختلف یک معبر آرامش بصری شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد به همین دلیل ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی در دستور کار سازمان قرار گرفت.

 

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اراک ادامه داد: ایجاد نظم در این بخش و ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی طبق نظر کارشناسان مورد بررسی دقیق قرار گرفت و مناسب ترین طراحی با توجه به وضعیت هر معبر در نظر گرفته خواهد شد.

قسمت گفتگوها بسته شد.