سرپرست سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری شهرداری اراک از اجرای طرح آزاد سازی طوقه درختان در سطح منطقه دو خبر داد

ارسال شده در: اخبار | 0
به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک، مهندس  محمدرضا کشاورزیان سرپرست سازمان افزود: نگهداری از درختان از مباحث ضروری شهری محسوب می شود که همگان باید به آن توجه داشته باشد.
وی اضافه کرد: در این راستا سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک به منظور جلوگیری از خشک شدن درختان اقداماتی را به صورت مستمر انجام می دهد که یکی از این اقدامات آزاد سازی طوقه از درختان های فرعی است.
کشاورزیان گفت: آزاد سازی  طوقه درختان به معنای حذف لایه های سخت و نفوذ ناپذیر چسبیده به درخت مانند سنگفرش پیاده رو، بتن، آسفالت و … بوده و آزادسازی پیرامون درختان با توجه به قطر تنه و عرض پیاده رو محدوده متفاوت است.
وی در خصوص تاثیرات این اقدام نیز خاطر نشان کرد: آزادسازی طوقه باعث گسترش آبخور درختان، افزایش نفوذ آب و هوا به حریم ریشه درخت، جلوگیری از آسیب به ریشه و طوقه درخت و جلوگیری از تخریب و یا بالا
آمدن سنگفرش پیاده روها می شود.
قسمت گفتگوها بسته شد.