اعضا شورای شهر و مسئولین شهری از پارک های کلاله و بانوان اراک بازدید کردند.

ارسال شده در: اخبار | 0
به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز اراک، امروز سرپرست سازمان به همراه اعضا کمیسیون نظارت شورای شهر، معاون خدمات شهری و جمعی از مسئولین
از پارک کلاله و بانوان اراک بازدید کردند.
محمدرضا کشاورزیان سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز اراک با اشاره به روند تکمیل پارک بانوان و همچنین اقدامات اصلاحی در پارک کلاله گفت: روند تکمیل پارک بانوان اراک
به سرعت در حال انجام است که در آینده ای نزدیک این پارک مورد بهره برداری قرار بگیرد و در مسائل و بخش های مختلف از نظر کارشناسان مرتبط استفاده می شود.
وی ادامه داد: پارک کلاله نیز در بخش هایی نیاز به اصلاح و بهسازی داشت که این موارد بررسی و برای انجام اقدامات برنامه ریزی لازم صورت گرفت.
کشاورزیان خاطر نشان کرد: امروز طی بازدیدی که از دو پارک مذکورانجام شد درخصوص این اقدامات بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

قسمت گفتگوها بسته شد.