بامبو (Lucky Bamboo)

ارسال شده در: آموزش | 0

اين گياه بومي مناطق استوايي غرب آفريقا و نواحي كوچكي از آسياي جنوبي شرقي است .بامبو ساقه اي باريك دارد، در بوته هاي بهم فشرده رشد مي كند و به ارتفاعي بيش از ۵/۱ متر مي رسد. امروز بامبوها به دليل سادگي نگهداري و زيبايي خاصي كه دارند بسيار پرطرفدار هستند و مكان هاي مختلف داخل آپارتمان مي توان آنها را به كار برد.

 

عوامل مؤثر در نگهداري بامبو:

 

۱. نور: اين گياه به نور غيرمستقيم نياز دارد و در نور مستقيم برگها دچار سوختگي شده و زرد مي شوند. بهترين نور، براي بامبو نوري است كه از فاصله ۳ متري از پنجره هايي كه جلوي آن پرده كشيده شده است به گياه بتابد.

 

۲. دما: بهتر است بامبو را در دماي ۲۲-۱۸ درجه سانتي گراد نگهداري كرد، اين گياه با آب و هواي ثابت سازگار است و بايد از نگهداري آن مقابل باد كولر، نزديك بخاري و شومينه و يا جلو دري كه به فضاي آزاد راه دارد و گاهي اوقات از آن نسيم وارد مي شود خودداري كرد.

 

۳. آب: اگر چه اين گياه توانايي كاشت در خاك را دارد ولي معمولاً در آب نگهداري مي شود و به خوبي رشد مي كند بايد توجه داشت كه نبايد تمام ساقه بامبو را در آب قرارداد بلكه فقط بايد ۳تا ۵ بند پائين آن در آب باشد. در غير اينصورت، ريشه تمام قسمتي از ساقه كه در آب هست را فرا مي گيرد و از زيبايي گياه كم مي شود.

 

آب مورد استفاده بايد آب جوشيده سرد شده و يا آبي كه حدود ۲ ساعت كنار گذاشته شده و كلر آن از بين رفته است باشد زيرا آب لوله كشي حاوي مقادير زيادي كلر و فلورايد مي باشد كه براي گياه بسيار مضر است و سبب زرد شدن برگها مي گردد. همچنين لازم است هر دو هفته يكبار آب بامبو را عوض كرد زيرا بامبو با جذب املاح موجود در آب به رشد خود ادامه مي دهد و با تعويض آب در واقع املاح مورد نياز در اختيار گياه قرار

مي گيرد و گياه رشد سريع تري خواهد داشت.

 

لازم به ذكر است كه از خاك ژله اي نيز براي نگهداري بامبو مي توان استفاده كرد اما ابتدا بايد بامبو را داخل آب ريشه دار نمود و سپس در داخل خاك ژله اي قرارداد.

 

۴. رطوبت هوا: گياه بامبو با رطوبت معمولي هواي داخل ساختمان نيز سازگار است اما جهت رشد بهترمي توان در زمان هاي مختلف برگهاي گياه را با آب ملايم اسپري نمود.

 

۵.تغذيه: در مورد بامبو نيز مانند گياهان آپارتماني مي توان جهت تأمين عناصر غذايي مورد نياز از كودهاي كامل و يا قطره هاي اختصاصي بامبو استفاده كرده و به صورت ماهيانه در آب ظرف بامبو حل نمود.

۶. عوامل بيماريزا: جهت جلوگيري از شيوع قارچها در ظرف بامبو، به هنگام تعويض آب، بايد ظرف را با مواد ضدعفوني كننده مانند وايتكس ضدعفوني كرد و اجازه نداد آب سبزه ببندد يا كدر شود. قارچهاي پودري سياه رنگ روي برگها را با قارچكش ها ضدعفوني كنيد و در هنگام خريد بامبو دقت كنيد گياه عاري از علائم قارچها شامل كپك زدگي و خوردگيهاي لزج مانند بر روي ساقه و سفيدك ها و سياهك ها بر روي برگها باشد . در صورتي كه گياه دچار پوسيدگي ساقه شده و ساقه به رنگ زرد در آمد و لهيده شد به علت از بين رفتن آوندها و عدم توانايي ساقه در جذب آب، خطر مرگ گل و گياه را تهديد مي كند از اين رو بايد ساقه را بالاتر از محل پوشيدگي بريد تا آوندهاي سالم مشاهده شوند و سطح برش سفيد و سالم ديده شود. زرد شدن زود به زود آب نيز نشانه بيماري گياه مي باشد و نياز به بررسي گياه دارد.

 

۷. هرس بامبو: توجه داشته باشيد ميزان ساقه هاي بامبو در دسته بامبوهايي كه داريد رشد نخواهد كرد بلكه ارتفاع بامبوها در اثر رويش و جوانه زدن برگهاي بامبو افزايش مي يابد. زماني كه ساقه هاي بامبو بيش از حد بلند مي شوند نيازي به كوتاه شدن دارند. هرس كردن به موقع و صحيح، به رشد و شادابي گياه كمك مي كند، البته ممكن است تا زماني كه ارتفاع بامبو افزايش نيافته است تمايل به كوتاه كردن ساقه ها نداشته باشيد اما پس از مدتي كه ارتفاع بيش از حد زياد شده و گياه سنگين گردد اين كار لازم است. زماني كه مقداري از ساقه بامبو را برش مي زنيد و هرس مي كنيد برگها و در نتيجه ارتفاع بامبو بازهم ميتواند به رشد خود ادامه دهد البته بدون آنكه ساقه رشد كند. آن قسمت از ساقه كه جدا شده است را به عنوان قلمه مي توانيد در آب ريشه دار كنيد.

 

با باقي گذاشتن يك يا دو پيچ بر ساقه بامبو ، رشد جديد گياه آغاز شده و گياه متراكم تر از زمان قبل از هرس و رشد خواهد كرد. در صورتي كه متمايل به ادامه رشد گياه هرس شده نيستند در محل برش كمي پارافين بماليد و آن را مسدود كنيد. همچنين قيچي و يا هر وسيله اي كه براي هرس به كار مي رود بايد كاملاً تميز و تيز باشد.

 

۸ . روش تكثير: براي تهيه قلمه مي توان ساقه هاي تازه را به طول ۲۰ سانتي متر يا بيشتر با استفاده از چاقو يا قيچي تيز ار زير بند بريد و از گياه اصلي جدا كرد و جهت ريشه زايي در آب تميز و تازه قرارداد. همچنين از طريق جدا كردن پاجوش هايي كه از اطراف گياه مي رويند و ريشه دار كردن آن نيز تكثير مي شود.

 

تذكر: از جابجا كردن گياه بامبو در داخل ساختمان بپرهيزيد زيرا گياه بعد از مدتي به مكاني كه در آن قراردارد عادت مي كند و جابجايي ممكن است باعث وارد شدن استرس به گياه و زرد شدن برگها گردد.

قسمت گفتگوها بسته شد.