ساختمان پارک شهر اراک در حال بازسازی است

ارسال شده در: اخبار | 0

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک از اجرای بخشی از عملیات بازسازی ساختمان پارک شهر اراک خبر  داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک محمدرضا کشاورزیان با اشاره به فضای نامناسب این ساختمان در محیط پارک گفت: ایجاد منظر مناسب در پارک ها ضروری است و دلپذیر شدن محیط و استفاده بیشتر شهروندان از این محیط ها موثر است.

وی در خصوص عملیات بازسازی ساختمان پارک شهر افزود: حدود ۱۶ مورد عملیات برای بازسازی این ساختمان تاکنون انجام شده است.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک ادامه داد: انجما عملیات تخریب و آوار برداری، سنگ فرش­ها و پله های قدیمی، بریدن و جمع آوری نرده های کناری ساختمان، اجرای سنگ لبه سکوها و ایجاد پله های اطراف؛ ساختمان شامل راه پله انجام شده است.

وی گفت: انتقال لوله های فاضلاب و لوله های گاز به زیرکار، لوله کشی برق، برای نورپردازی محوطه، اجرای کف فرش پیاده راه و جمع آوری پلکان قدیمی داخل ساختمان و مسقف نمودن آن از دیگر اقداماتی است که در عملیات بازسازی این ساختمان انجام شده است.

قسمت گفتگوها بسته شد.