آبیاری شبانه فضای سبز اراک برای حفاظت از آب

ارسال شده در: اخبار | 0

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز اراک از در نظر گرفتن شیفت شبانه آبیاری فضای سبز اراک برای حفاظت بیشتر از منابع آبی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز اراک محمدرضا کشاورزیان با تاکید بر اهمیت استفاده بهینه آب در در اختیار فضای سبز، گفت: با توجه به گرمای هوا تبخیر آب در ساعت روز بیشتر است و نیاز به در نظر گرفتن شیفت شبانه برای آبیاری فضای سبز اراک و کاهش آبیاری در مدت روز بیش از بیش احساس می شود.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع این مهم در دستور کار سازمان قرار گرفت که هدر رفت آب کاهش پیدا کند.
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز اراک اظهار کرد: باتوجه به کاهش سطح آب های زیرزمینی و چاه ها امکان آبیاری در یک شیفت کاری وجود ندارد و به همین دلیل نمی توان تمام فضای سبز اراک را در ساعت شب آبیاری کرد.
کشاورزیان ادامه داد: افزایش برداشت آب از چاه‌های فضای سبز باعث ریزش بدنه چاه و غیر قابل استفاده شدن آن خواهد شد که برای افزایش بهره‌وری و پایداری چاه‌ها باید برداشت کمتر با فواصل زمانی بیشتر انجام شود.
وی افزود: با این وجود طبق نظر کارشناسان و بررسی هاس انجام شده از ساعت شب برای آبیاری فضای سبز اراک در فصل تابستان بیشترین استفاده خواهد شد.
سرپرست سازمان سیما، منظر وفضای سبز اراک گفت: در طول روز، با باز بودن شبکه آبرسانی امکان برداشت غیر مجاز آب توسط برخی کسبه، کارگاه‌ها و یا برخی از منازل وجود دارد که با انجام آبیاری شبانه، برداشت‌های غیر مجاز نیز کاهش پیدا می کند.
کشاورزیان در خصوص نظارت بر آبیاری شبانه نیز بیان کرد: برای نظارت بر عملکرد آبیاری شبانه ناظران موظف هستند گزارش بازدید را تا ساعت هشت صبح روز بعد تحویل دهند که در صورا نیاز به رفع معایب اقدام شود.


قسمت گفتگوها بسته شد.