شرایط نگهداری و تکثیر حسن يوسف

ارسال شده در: آموزش | 0

اين گياه برگ رنگي نياز به نور زياد دارد و در محل هايي كه نور كافي نباشد رنگ برگها از بين مي رود و برگها سبز مي شوند. نياز آبي اين گياه تقريباً بالا است و بايد حدفاصل دو آبياري، خاك مرطوب و نم دار باشد. تركيب خاكي مورد نياز تركيبي از خاك باغچه، خاكبرگ و ماسه است. حسن يوسف در دامنه دمايي ۳۰-۱۰ درجه سانتيگراد مي تواند به رشد خود ادامه دهد و در دماي پايين، برگها كم رنگ مي شوند كه البته با قرار گرفتن گياه در دماي بالاتر، مجدداً رنگ برگها نمايان مي شود. به علت علفي و ترد بودن بيش از حد ساقه ها و جهت جلوگيري از ول شدن آنها مي توان براي راست نگه داشتن ساقه ها از قيم استفاده كرد. در صورت ظاهر شدن ساقه گل دهنده نيز بهتر است آنا را حذف كرد و براي تحريك رشد گياه و پرپشت شدن آن از اطراف مي توان جوانه هاي انتهايي ساقه هاي بلندتر را با دست چيد. روش تكثير از طريق قلمه ساقه به طول ۷ سانتي متر با دو تا سه برگ در انتها مي باشد كه به راحتي در آب ريشه دار مي شوند.
روابط عمومی سازمان سیما منظر فضای سبز شهری شهرداری اراک

قسمت گفتگوها بسته شد.