بازدید شهردار محترم شهر اراک از ساختمان اداری پارک شهر

ارسال شده در: اخبار | 0

شهردار محترم شهر اراک جناب آقای مهندس تاجران به همراه ریاست محترم سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری جناب آقای مرادعلی عباسی و معاونت محترم سیما و منظر جناب آقای وهاب حمزه لو از مجموعه ساختمان اداری پارک شهر بازدید بعمل آوردند در این بازدید مهندس تاجران دستورات لازم را جهت بازسازی این ساختمان صادر فرمودند

قسمت گفتگوها بسته شد.