جلسه هم اندیشی شورای معاونین با حضور ریاست و مسئولین سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری در محل سالن جلسات تشگیل گردید.

ارسال شده در: اخبار | 0

جلسه هم اندیشی شورای معاونین سازمان با حضور آقای عباسی ریاست سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری و مسئولین مناطق و معاونین سازمان در محل سالن جلسات تشگیل گردید . در این جلسه که از ساعت ۶:۳۰ دقیقه صبح آغاز شد موضوعات مختلف در دو حوزه فضای سبز و سیما،منظر مورد تجزیه تحلیل و بررسی قرار گرفت  در این جلسه آقای عباسی  ریاست سازمان ضمن تاکید بر ادامه روند سلسله جلسات هم اندیشی  بر لزوم انجام سریعتر و بهینه تر پروژه ها تاکید کردند .در ادامه جلسه موضوعات مختلف در حوزه های فضای سبز و زیباسازی مورد بررسی قرار گرفت و مصوبات لازم در خصوص انجام راحتتر و سریعتر فعالیت ها  صادر گردید.

قسمت گفتگوها بسته شد.