اجرای هرس علمی با برگزاری کلاس های آموزشی و حضور ناظر مقیم کارشناس فضای سبز در محل های در حال هرس

ارسال شده در: اخبار | 0

مراد علی عباسی ریاست سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری با بیان خبر فوق گفت: با توجه به مشکلات پیش آمده در سال گذشته و اجرای هرس نامناسب بر روی درختان سطح شهر با کارشناسی های انجام شده در سال جاری کلاس های آموزشی ویژه کارگران و کارشناسان فضای سبز برگزار گردید تا با افزایش مهارت های علمی و تخصصی کارگران و کارشناسان امسال شاهد هرس اصولی و مناسب بر روی درختان سطح شهر باشیم. وی ادامه داد به منظور اجرای نظارت دقیقتر روی عملیات های هرس سطح شهر یک کارشناس ناظر خبره بصورت تمام وقت بر روی عملیات هرس در نقاط مختلف سطح شهر تعیین شده که در حال حاضر با حضور در تمام مناطق شهری عملیات کنترل و نظارت هرس با جدیت در حال انجام میباشد. عباسی در ادامه با برشمردن اهمیت هرس اصولی درختان گفت: با عنایت به اینکه درختان موجود  درشهرها مخصوصا با افزایش سن آنهاو در اثر آلودگی هوا وسایر تنشهای محیطی مثلا خاک و… تحت فشار میباشندواین عوامل نا مساعد محیطی باعث عدم تعادل اندامهای هوایی و ریشه ،ضعف،بیماریهاو حمله آفات،و… بالا خره مرگ درختان می گردند.میبایست همواره به فکر حفظ و تجدید حیات درختان به عنوان یکی از مهمترین سیستم های حیات بخش بود. تجدید حیات و حفظ فضای سبز بطور علمی هزینه های بمراتب کمتری نسبت به احداث مجددآنهادارد.یکی از روشهای حفظ و تجدید حیات درختان اعمال انواع هرس علمی بر روی درختان  میباشد و با انجام عمل صحیح هرس تعادل مناسب بین جذب مواد غذایی و آب ودفع توسط درخت ایجاد میگردد.به همین لحاظ جوانی،شادابی وعمر درخت طولانی میگردد

ارسال پاسخ