بهسازی و زیبا سازی پایانه مسافربری اراک

ارسال شده در: اخبار | 0

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک ، با در نظر گرفتن این نکته که پایانه های مسافربری یکی از مهمترین مراکز ارائه خدمات به مسافرین و شهروندان گرامی می باشد . در همین راستا … ادامه یافت

رنگ آمیزی ترانس های برق در سطح شهر

ارسال شده در: اخبار | 0

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک ،به منظور ایجاد چشم انداز زیبا در مبلمان شهری و یک دست شدن ترانس های برق ، رنگ آمیزی ترانس های برق واقع در خیابان های آیت اله … ادامه یافت