رنگ آمیزی دیوارهای آلوده سطح شهر توسط سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک

ارسال شده در: اخبار | 0

  به گزارش روابط عمومی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک ،با توجه به اهمیت زیبا سازی منظر شهری ،رنگ آمیزی معابر در بخش های مختلف از جمله دیوارهای آلوده سطح شهر ،از نظر رنگ آمیزی به صورت دوره … ادامه یافت

احداث باغچه در خیابان آیت اله میرزای شیرازی توسط سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک

ارسال شده در: اخبار | 0

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک ، توجه به این موضوع که توسعه فضای سبز موثرترین راهکار کاهش آلودگی هوا و باعث افزایش شاخص زیستی در شهرها می باشد،به همین منظور در راستای توسعه … ادامه یافت