احداث باغچه ابتدای خیابان شهید بهشتی توسط سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک

ارسال شده در: اخبار | 0

با توجه به اینکه توسعه فضای سبز موثرترین راهکار کاهش آلودگی هوا و باعث افزایش شاخص زیستی در شهرها می باشد،به همین منظور در راستای توسعه فضای سبز و با هدف تامین نشاط و شادابی و افزایش سرانه فضای سبز،احداث … ادامه یافت