احداث فضای مکث در خیابان دانشگاه

ارسال شده در: اخبار | 0

با توجه به اینکه فضاهای مکث باهدف تعامل و گفتمان اجتماعی میان شهروندان، افزایش سرانه فضای سبز و استفاده مناسب از محیط های مختلف شهری با نصب مبلمان و سیستم روشنایی جهت رفاه حال شهروندان ایجاد می گردد. بر همین … ادامه یافت